Milutin Milanković je objavio veliki broj naučnih i stručnih radova, koje je sam nazivao "raspravama". Bibliografija rasprava je sačinjena i uređena prema originalnom rukopisu Milutina Milankovića:

Na sledećoj stranici su navedene sve poznate rasprave Milutina Milankovića, uređene po godini objavljivanja: