Predavanja

U saradnji sa Virtualnom bibliotekom Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu predstavljamo vam izabrana digitalizovana predavanja Milutina Milankoviću. Predavanja je zabeležio njegov student Borivoj J. Pujić, a sačuvana su u biblioteci Matematičkog instituta SANU.

Ne postoje informacije o tome da li je Milutin Milanković učestvovao u priređivanju rukopisa, kao ni da li je u pitanju prepis njegovih beleški za predavanja ili su u pitanju beleške zapisivane na predavanjima, koje su kasnije priređivane.

O Borivoju Pujiću se ne zna mnogo. Završio je studije matematike na Univerzitetu u Beogradu 1914. godine i ima naznaka da je radio kao profesor matematike u gimnaziji. Na osnovu toga se pretpostavlja da su zapisi predavanja nastali u periodu od 1910. do 1914. godine.

Da biste pogledali sve pripremljene knjige Milutina Milankovića i o njemu, otvorite Milutin Milanković u Virtualnoj biblioteci Matf.

Moderne teorije o elektricitetu i magnetizmu

Milutin Milanković (Borivoj J. Pujić)

Beograd, 1910-1914

Otvori...

Opšta teorija fizikalnih polja

Milutin Milanković (Borivoj J. Pujić)

Beograd, 1910-1914

Otvori...

Racionalna mehanika I

Milutin Milanković (Borivoj J. Pujić)

Beograd, 1910-1914

Otvori...

Racionalna mehanika II

Milutin Milanković (Borivoj J. Pujić)

Beograd, 1910-1914

Otvori...

Vektorska analiza sa primenama iz Teorijske fizike

Milutin Milanković (Borivoj J. Pujić)

Beograd, 1910-1914

Otvori...